torsdag 3. juni 2010

Hva karakterisere et kåseri?

Kåseri er ofte en ironisk sakprosatekst, nært beslektet essayet. Ordet kommer av fransk
causer, som betyr å småprate.
Kåseriet var opprinnelig en avissjanger som ble innført på 1800-tallet for å kunne skrive lettfattelig om vanskelig emner. Kåseriet ble raskt en muntlig sjanger, som ble fremført i forsamlinger. I dag fremføres kåserier ofte i radio, men kan også finnes på TV og skriftlig i aviser og tidsskrifter
. Det er normalt underholdende, men har en alvorlig undertone. Ofte er forfatteren den samme som fremfører teksten.
Stand-up og talk show
har en kåseriliknende tone.

De vanligske kjennetegnene på et kåseri, lyder slik:
- Kåseri tar ofte opp dagsaktuelle temaer

- Kåseri er gjerne kort og enkel form, og egner seg for muntlig fremføring
- Kåseri er ofte underholdene. Humor og ironi blir ofte brukt når man skiver et kåseri
- Kåseri trenger ikke være saklig, men bør heller ikke være usaklig

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar