onsdag 19. august 2009

Middelalderen


Under middelalderen var Europa dominert av internasjonal kultur. Kristendommen stod sentralt og var viktig for folks oppfattning av livet og verden. Det å stå uten for kristendommen var nesten umulig, fordi den var så dominerende. Kirken fungerte bland annet som en slags veileder som sørget for at folk ikke ble dratt mot det onde, og de som fulgte kirken skulle få et liv etter døden. Kristendommen kom til Norge på 1000 – tallet og omvendelsen skjedde kollektivt. Mennesker med lot seg døpe og da fulgte folket med. Etter hvert ble det sånn at de som hadde gud på sin side kom til å vinne kriger og kamper. På 1100 – tallet slo gotikken igjennom, og det var nå arkitektur og kunst ble til. Store katedraler ble reist og malerier hvor gud hadde på seg krone og sverd ble malt. Nå skiftet også folkets syn på kristendommen. Før hadde den vært et symbol for makt, men nå var det kjærligheten som sto i fokus. Gjennom middelalderen var det bare de som tilhørte kirken eller kongen som kunne skrive. Bibelen var utilgengelig for vanlige mennesker og det vare bare deler av det gamle testamentet som hadde norrøn oversettelse. Rideromantikken handlet om at kjærlighet hadde ingen grenser, men det endte som vanlig med sorg fordi forelskelsen ikke var gjensidig.