torsdag 22. april 2010

God dag jeg heter Ivar Aasen, og idag skal jeg legge frem mitt syn på det norske skriftspråket.

Vi har nå igjen blitt et fritt og selvstedig land, og da trenger vi et eget nasjonalspråk. Jeg ønsker at vi bygger et skriftspråk på gamle dialekter som har størst slektskap til det gamle skriftspråket norrønt. Dette er folkets språk, det de prater til daglig.
Det er ikke min hensikt hermed å fremheve noen enkel av våre dialekter; nei, ingen av disse burde være hovedspråk, men det skulle være en blanding av disse, et grunnlag for dem alle. For å gjøre dette, skulle det lages ordsamling for enhver av landets større provinser, med grammatikalske opplysninger og bestemme ordforklaringer.


Vi må legge grunnlaget i det originale norske språket vårt og ikke basere språket på overklassens dansk slik Knut Knudsen mener. Jeg mener vi skal bryte tvert av og skape en språkrevolusjon. Jeg har gitt ut flere grammatikkbøker og bøker med retningslinjer for hvordan språket skal bygges opp. Dette er for at folket selv skal kunne skrive det norske språket. Jeg anbefaler dere alle å lese disse bøkene.

Takk for meg og guds fred.


VS.

Mitt navn er Knud Knudsen og jeg er språkforsker;

- jeg vil endre det danske skriftspråket litt etter litt, slik at det blir fornorsket. Jeg er en språkreformist. Tanken min er at vårt språk skal bli realisert i praksis.
- Dansken kan ikke avskaffes ved et slag, det må komme gradvis.
- jeg er en skandinavist og jeg vil at det norsk-danske skriftmålet skulle nærme seg svensk
- fundamentet mitt er det landsgyldige talemål og det er ikke så helnorsk som Aasen sitt. - Ingen nordmann kan greie å vende seg rett om i sitt eget morsmål.
- Jeg mener at det ortofone prinsippet er viktig i det nye norske språket, det skal avspeile talespråket. Jeg hevder at elevene ville lære å skrive fire ganger så raskt med det ortofone prinsippet i språket.

torsdag 8. april 2010

En splittet nasjon


Globalisering av det norske språket ødelegger samholdet vårt. Den engelske påvirkningen av det norske språket fører il at vi mister vår identitet. Jeg vil si at språket er det som holder oss sammen som et folk. Selvfølgelig har vi vår egen kultur, men språket er det eneste som er 100 % norsk. Det at vi får så mange Engelske ord fører til at det blir tydelige skiller mellom generasjonene. Den eldre generasjonen vil med tiden ha problemer med å forstå hva de yngre snakker om, fordi ordene ikke er Norske lenger. Globalisering av språket ødelegger vår identitet.

- Marita

Go globalisering


Jeg synes at det er positivt at det norske språket påvirkes av de engelskspråklige landende. Dette er fordi vi i senere tid vil få flere muligheter innenfor handel og annen kommunikasjon. Med dette mener jeg selvsagt også at alle land i verden burde snakke samme språk. På den måten vill det være lettere å inngå avtaler, og alle vil føle seg inkludert i verden. Vi får dermed også mulighet til å få et bedre samhold, både med tanke på utnytting av resurser og fred.

- Maria