torsdag 8. april 2010

En splittet nasjon


Globalisering av det norske språket ødelegger samholdet vårt. Den engelske påvirkningen av det norske språket fører il at vi mister vår identitet. Jeg vil si at språket er det som holder oss sammen som et folk. Selvfølgelig har vi vår egen kultur, men språket er det eneste som er 100 % norsk. Det at vi får så mange Engelske ord fører til at det blir tydelige skiller mellom generasjonene. Den eldre generasjonen vil med tiden ha problemer med å forstå hva de yngre snakker om, fordi ordene ikke er Norske lenger. Globalisering av språket ødelegger vår identitet.

- Marita

Go globalisering


Jeg synes at det er positivt at det norske språket påvirkes av de engelskspråklige landende. Dette er fordi vi i senere tid vil få flere muligheter innenfor handel og annen kommunikasjon. Med dette mener jeg selvsagt også at alle land i verden burde snakke samme språk. På den måten vill det være lettere å inngå avtaler, og alle vil føle seg inkludert i verden. Vi får dermed også mulighet til å få et bedre samhold, både med tanke på utnytting av resurser og fred.

- Maria

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar